سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

همه خدمات در یک نگاه

 • درخواست مهمانی و انتقال دستیاران از سایر دانشگاه ها (18041027104)
 • جذب هیأت علمی تعهداتی (10031028100)
 • جذب هیأت علمی پیمانی (10031028100)
 • اعتبار بخشی موسسات سلامت (16021012000)
 • ارائه پروانه به موسسات سلامت (61021013000)
 • صدور گواهی شروع طرح، پایان طرح و معافیت از طرح دانش آموختگان رشته های پزشکی، پیراپزشکی و پیام آوران بهداشت(16031014000)
 • ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت (18081015000)
 • سرویس های کدگذاری سلامت(16061022000)
 • صدور کارت بهداشت اصناف(16041017000)
 • نظارت بهداشتی بر اماکن(16041018000)
 • ثبت و طبقه بندی علل مرگ(10031019000)
 • ثبت، نگهداری و به روز رسانی پرونده الکترونیک سلامت(16021020000)
 • پاسخگویی به شکایات مردمی در حوزه سلامت(190) (16061012103)
 • ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور(18041023000)
 • آموزش مستمر جامعه پزشکی(18051024000)
 • ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی(18041025000)
 • ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی(18041026000)
 • بررسی گزارش فراغت از تحصیل
 • تقاضای مهمانی - انتقالی
 • انجام امور مربوط به انصراف از تحصیل
 • بازگشت به تحصیل
 • اعلام فراغت از تحصیل کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی (کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی،پی اچ دی، ام پی اچ، تخصصی، فوق تخصصی، دکتری پژوهشی
 • استعلام سهمیه قبولی، ثبت نامی دانش آموخته
 • صدور گواهی رتبه دانش آموختگی به دانش آموخته
 • درخواست ارسال احکام دستیاری جهت احتساب سوابق بازنشستگی به مراکز درخواست کننده
 • صدور گواهی نمرات ارتقاء سالیانه و بخشهای گذرانده متخصصین
 • ارسال گواهی فراغت از تحصیل و ریز نمرات جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر به مراکز درخواست کننده
 • ارسال تائیدیه تحصیلی به کلیه مراکز درخواست کننده (داخلی و خارجی)
 • ارسال گواهی فراغت از تحصیل به بنیاد ملی نخبگان
 • ارسال پاسخ نامه دفتر امور حقوقی به وزارت متبوع
 • ثبت نام دستياران پذیرفته شده
 • معرفی دستیاران برای مشمول به نظام وظیفه
 • ارسال گزارش فراغت ازتحصیل
 • تهیه نامه شماره 12
 • بررسی تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی
 • فراغت از تحصیل
 • صدور گواهی استغال به تحصیل جهت خروج از کشور
 • صدور اجرای پایان نامه و طرح های تحقیقاتی
 • صدور گواهی مشارکت در طرح های تحقیقاتی به عنوان مجری و همکار
 • رسیدگی به صورت حساب مهندسین مشاور
 • رسیدگی به صورت حساب مدیر طرح
 • رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران
 • رسیدگی به فاکتورهای پیمانکاران
 • ارسال اصل و کپی مدارک بالینی به مراکز دولتی و خصوصی سراسر کشور
 • ارسال مدارک بالینی به کلانتری های سراسر کشور
 • درخواست فرم تسویه حساب کارکنان
 • ارسال مدارک به بیمه های تکمیلی
 • درخواست گذراندن کارورزی در بیمارستان
 • درخواست صدورگواهی اشتغال به تحصیل پزشکان به سازمان پزشکش قانونی
 • درخواست اعمال سپرده و حسن انجام کار شرکتها و پیمانکاران
 • درخواست معرفی و demo نرم افزار، کالا و تجهیزات در بیمارستان
 • درخواست صدورگواهی ضمانت کارکنان
 • درخواست صدور گواهی حقوق کارکنان
 • درخواست صدور اعلام سوابق جانبازی و حضور در جبهه
 • درخواست صدور سوابق بیمه ای کارکنان
 • ارسال پیشنهاد قیمت قراردادها توسط شرکت ها
 • درخواست مانده مطالبات شرکت ها از بیمارستان
 • درخواست تمدید آرم خودرو
 • درخواست صدور بازنشستگی
 • درخواست محاسبه ذخیره مرخصی
 • درخواست حذف دفترچه بیمه
 • درخواست صدور مفاسا حساب کارکنان
 • درخواست استعلام سوابق و سیاهه ریزحقوقی
 • درخواست صدور انصراف از طرح کارکنان
 • درخواست اجازه ورود به بیمارستان
 • درخواست گواهی اشتغال بکار کارکنان
 • اخذ اعلام نیاز از بیمارستان
 • درخواست صدور گواهی استعلاجی کارکنان
 • درخواست صدور مرخصی بدون حقوق کارکنان
 • درخواست صدور بیمه تکمیلی جهت کارکنان و افراد خانواده
 • درخواست وام
 • درخواست ملاقات با روسا و مسئولین
 • حذف درس دانشجویان
 • انتخاب واحد دانشجویان
 • درخواست مرخصی دانشجویان
 • درخواست صدور کارت المثنی دانشجویی
 • درخواست اخذ دروس پیش نیاز و هم نیاز
 • معرفی دانشجو به گروه
 • درخواست اخذ درس با تداخل زمانی
 • تقسیط شهریه دانشجویی
 • فرم حذف و اضافه درس بعد از اتمام زمان آن
 • مراحل صدور گواهی صادرات
 • پاسخ به استعلام صدور پروانه بهره برداری از صنایع جهت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی
 • تمدید و صدور پروانه ساخت و ظرفیت خالی و شناسه نظارت کارگاهی کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی
 • صدور پروانه بهره برداری وزرات بهداشت جهت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی
 • صدور پروانه مسئول فنی
 • تمدید پروانه تولید
 • ورود کالای جدید به فرمولاری ملزومات پزشکی بیمارستان
 • مساعدت مالی به بيماران خاص ،صعب العلاج و سرطانی
 • رسیدگی به شکایات دارویی
 • ابطال مجوز تاسیس داروخانه
 • ابطال و تاسیس داروخانه به طور همزمان در همان محل(انتقال سرمایه)
 • انتقال مکان داروخانه
 • تایید صلاحیت مسئول فنی
 • تبدیل وضعیت ارائه خدمات داروخانه
 • صدور مجوز تاسیس داروخانه