Innovation Seminar

فراخوان عمومی

  چهارشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

Image

با عنایت به اینکه جمع سپاری (crowdsourcing) یکی از روشهای جدید و موثر در توسعه عملکردهای نوآورانه می باشد در جهت بهره گیری مناسب از این روش ،ستاد نوآوری دانشگاه به منظور بهره مندی از نظرات ارزشمند آحاد خانواده بزرگ دانشگاه در خصوص برگزاری اثر بخش جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه در سال 1397 فرم ذیل را طراحی نموده است خواهشمند است با تکمیل آن ما را در این امر مهم یاری فرمایید

همکاران محترم میتوانید از طریق  مکاتبه اتوماسیون یا ایمیل innovation@tums.ac.ir    نظرات ارزشمندتان را ارسال نمایید.

  فایل ضمیمه