Innovation Seminar

فرازی از صحبتهای ریاست دانشگاه

  دوشنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

Image

دکتر کریمی ریاست محترم دانشگاه : باید در نگاه، مدیریت و اجرای خود تغییر ایجاد کنیم 


دکتر کریمی با تأکید بر چابک سازی ستاد دانشگاه گفت: اینکه تعداد کارکنان خدماتی و امور عمومی بیشتر از پرستاران باشد بیمارستان نمی‌تواند به حرکت خود ادامه دهد. در مرکز قلب هم تلاشمان این بود که تعداد پرستاران بیشتر از نیروهای خدماتی باشد. چون نیروهای درمانی هستند که به‌طور مستقیم با بیماران در ارتباطند.
وی اصلاح شرایط موجود را ضروری دانست و گفت: باید بدنه و ستاد دانشگاه را چابک کرد تا نقش نظارتی داشته و با سازمان‌های بالادستی برای تأمین منابع دانشگاه مذاکره کنند و هزینه بیمارستان‌ها را بپردازند و در گام بعدی به بیمارستان‌ها اجازه دهیم که خودشان با بیمه‌ها قرارداد ببندند تا اول سال بدانند چقدر منابع در اختیارشان است و تا پایان سال بر همان اساس هزینه کنند.
رییس دانشگاه با تأکید براینکه، باید  در نگاه، مدیریت و اجرای خود تغییر ایجاد کنیم یادآور شد، مسئولان حق پاشیدن بذر یاس و ناامیدی ندارند در همین شرایط اگر ستاد دانشگاه چابک‌تر شود و برای دریافت مطالبات دانشگاه چانه‌زنی کند همچنین واحدهای محیطی در مدیریت خود اختیارات، شجاعت و جسارت بیشتری به‌کارگیرند قطعاً دانشگاه اینده بهتری خواهد داشت.

  فایل ضمیمه