Innovation Seminar

  چهارشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

Image

عناوین عملکردهای برگزیده در سال 1396

فصل دوم با موضوع چابک سازی در سال 1396:

  • ارتباط رضایت و رفاه مراجعین با چابکی سازمان
  • طراحی و پیاده سازی سامانه پایش اطلاعات مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • سیستم آنلاين پذیرش دانشجویان بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

فصل اول با موضوع کارآمدی در سال 1396:

  • ارتباط با بیماران بستری هماتولوژی و انکولوژی از طریق تلگرام پس از ترخیص و راهنمایی آن ها در زمینه مراقبت از خود
  • طراحی نرم افزار آموزشی شبیه ساز احیای قلبی و ریوی
  • سامانه هوشمند بررسی و شناسایی تداخلات دارو

  فایل ضمیمه