Innovation Seminar

سومین جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه برگزار شد

دکتر کریمی: برای خلق نوآوری چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید. در سومین جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه از پدیدآورندگان شش فعالیت نوآورانه تجلیل شد.

عناوین عملکردهای برگزیده در سال 1396

ارتباط با بیماران بستری هماتولوژی و انکولوژی از طریق تلگرام پس از ترخیص و راهنمایی آن ها در زمینه مراقبت از خود ...

باید در نگاه، مدیریت و اجرای خود تغییر ایجاد کنیم

دکتر کریمی ریاست محترم دانشگاه : بایددر نگاه، مدیریت و اجرای خود تغییر ایجاد کنیم دکتر کریمی با تأکید بر چابک سازی ستاد دانشگاه گفت: ...

محورهای مصوب جشنواره در سال 1397 فصل اول: تمرکز زدایی مؤثر و کارآمد فصل دوم :دانشگاه و ثروت آفرینی.....

زمانبندی اجرای جشنواره

فصل اول: دوره ثبت موضوعات: 30فروردین تا 15 اردیبهشت دوره داوری : 23 اردیبهشت تا 25 خرداد دوره نظرسنجی عمومی: 15 تیر تا 25 تیر اعلام لیست نتایج:15 مرداد تا 30 مرداد ...