Innovation Seminar

مفاهیم نوآوری

  يکشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶

Image

آشنایی با مفاهیم نوآوری - حوزه تفکر

نوآوری و توسعه

مهمترین گام برای پیاده سازی نظام نوآوری در سازمان ها درک سازمانی جامع از نوآوری است . نوآوری به معنی طراحی، ‌اختراع ، توسعه و پیاده سازی محصولات ، خدمات ، فرآیندها ، سیستم ها ، ساختارهای سازمانی یا مدل های تجاری با هدف ایجاد ارزش¬های جدید برای كاربران و بازگشت سرمایه به سازمان ها است (در حوزه سلامت بازگشت سرمایه ، به معنای بهبود در وضعیت سلامتی است.

معماری

هرجا که نیازی به طراحی سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک واحد معین فراتر رفته یا نیازمندی های خاصی را تحمیل نماید ، نگرشی خاص و همه جانبه لازم است که به آن معماری گویند . منظور از " معماری" تعیین ساختار كلی سیستم و روش هایی است كه این ساختار را قادر به تأمین ویژگی های كلیدی سیستم می نماید . این ویژگی ها مربوط به یكی از موارد وظیفه مندی ، كارآیی ، مسائل و محدودیت های اقتصادی ، نوع فناوری و یا مصالح مورد استفاده ، وضوح طرح ، قابلیت استفاده ی مجدد ، قابلیت تغییر درسیستم های بزرگ (پویایی ) و قابلیت درك جنبه های هنری است . بنابراین كلمه معماری علاوه بر وجوه "ساختاری" دربردارنده وجوه "رفتاری" نیز می باشد.

معماری تفكر چیست؟

چارچوبی یكپارچه برای تبیین دقیق و شفاف پیش فرض های ذهنی افراد در تعامل با دیگران و نیز بازنگری در فرآیند تصویر سازی ذهنی ، تجزیه و تحلیل سناریوها و استنتاج در ذهن (نردبان استنتاج) است. به عبارتی دیگر چارچوبی مفهومی است كه ارتباط بین تصاویر ذهنی ، نیازهای محیطی و سناریوها كه طی برنامه ای به صورت بخش بخش در آمده است را برقرار می كند و هم چنین نگاشتی تهیه می نماید تا نیازمندی های فكری مورد نیاز ساز و كارهای نوآورانه حال و آینده توسط آن ، مورد پشتیبانی قرار گیرند.

اهداف برنامه :

  • تدوین مدل های نوین برای ایجاد شبكه نوآوری در سازمان بارویکرد سلامت  تسریع در فرآیند انتقال در زمینه طراحی و توسعه خدمات و ایده‌ های جدید در حوزه سلامت
  • ارتقاء علمی و مهارت های حرفه ای كاركنان سازمان در رشته های پزشكی ، پیراپزشکی و علوم وابسته
  •  ایجاد كلینیك الكترونیك با استفاده از امکانات موجود
  • ایجاد توانایی تعریف مشاغل جدید برای واگذاری بخش هایی از نظام ارائه خدمات سلامت
  • ممیزی پویای شاخص های نوآوری در سازمان ها

نوآوری و چارچوب کلی نوآوری

نوآوری به معنی تغییرات آهسته یا ناگهانی در روش فکری ، محصولات و خدمات است . هدف از نوآوری ارائه ی تغییرات مثبت در جهت بهبود فرآیندها می باشد .به طور خلاصه ، نوآوری به معنی روش های اصلاح و بازسازی در جامعه ، فرهنگ و یا محیط های اجرایی است . نوآوری توسط افراد و برپایه ی جامعه و تعاملات فرهنگی درون آن رخ می دهد. نوآوری بخشی از فرآیند پایداری است که هر فرد برای بهبود و ایجاد تغییر در محیط خود به کار می برد.

چارچوب کلی نوآوری

یک نوآوری ارزش مدار در سازمان به چهار بعد اصلی وابسته است :

a. آموزش و یادگیری

b. سازمان

c. مردم

d. محیط این چهار بعد اصلی و زیر شاخه های آن ها در نمودار چارچوب کلی نوآوری آمده اند 

  فایل ضمیمه