Innovation Seminar

جوایز جشنواره

  چهارشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶

Image

عناوین عملکرهای برگزیده فصل اول با موضوع کارآمدی در سال 1396:

 • ارتباط با بیماران بستری هماتولوژی و انکولوژی از طریق تلگرام پس از ترخیص و راهنمایی آن ها در زمینه مراقبت از خود
 • طراحی نرم افزار آموزشی شبیه ساز احیای قلبی و ریوی
 • سامانه هوشمند بررسی و شناسایی تداخلات دارو

عناوین عملکرهای برتر نوآورانه درسال 1394:

 • تجاری سازی نرم افزار حسابداری تعهدی دانشگاه (رتبه سوم)
 • ساماندهی و جذب کمکهای خیرین حوزه سلامت دانشگاه (تقدیر)
 • طراحی سیستم خبره فازی به منظور پیش بینی خطرمرگ نوزادان (تقدیر)

عناوین عملکرهای برتر نوآورانه درسال 1395:

 • ارائه الگوی لباس بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران(رتبه دوم)
 • سامانه مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی(رتبه دوم)
 • تسریع در امور پذیرش بیماران نیازمند به خدمات Pet Scan  از طریق فضای مجازی(رتبه سوم)
 • طراحی و بکارگیری نرم افزار پرداخت اضافه کار بر مبنای پرداخت علمکردی(تقدیر)
 • بیمارستان چابک (تقدیر)
 • تدوین برنامه ای جامع تهیه، طبخ و توزیع غذا به منظور دستیابی به بالاترین کارآمدی و اثربخشی از دیدگاه حرفه ای، سازمان و مشتریان(تقدیر)

  فایل ضمیمه