Innovation Seminar

برنامه زمانی

  سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷

Image

شرح برنامه زمانی جشنواره در سال 1396

فصل  دوره ثبت موضوعات دوره داوری  دوره نظرسنجی عمومی اعلام لیست نتایج
اول 30فروردین تا 15 اردیبهشت 23 اردیبهشت تا 25 خرداد 15 تیر تا 25 تیر 15 مرداد تا 30 مرداد
دوم 29 مهر تا 13 آبان 20 آبان تا 10 آذر 20آذر تا 30آذر 5 دی تا 25 دی

بررسی در شورای دانشگاه و اعلام نتايج در اسفند ماه


شرح برنامه زمانی جشنواره در سال 1395

 

فصل  دوره ثبت موضوعات دوره داوری  دوره نظرسنجی عمومی اعلام لیست نتایج
اول 15 تیر تا اول مرداد   5 مرداد تا 30مرداد 11 شهریور تا 19 شهریور   26 شهریور تا  30شهریور
دوم 14 مهر تا 4 آبان 5 آبان تا 25 آبان 6 آذر تا 25 آذر 1 دی تا 5 دی

بررسی در شورای دانشگاه و اعلام نتايج در اسفند ماه


شرح برنامه زمانی جشنواره در سال 1394

 
فصل  دوره ثبت موضوعات دوره داوری  دوره نظرسنجی عمومی اعلام لیست نتایج
اول        ا شهریور تا  5 شهریور
دوم 5 شهریور تا 31  شهریور 1مهر تا  20مهر  21 مهر تا 5 آبان   6 آبان تا  10 آبان
سوم 10 آبان تا 5 آذر  6 آذر تا  26آذر  26 آذر تا  10 دی  11 دی تا  24 دی

       

بررسی در شورای دانشگاه و اعلام نتايج در اسفند ماه

  فایل ضمیمه