Innovation Seminar

کارگاه

  دوشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶

Image

 اهميت و ضرورت برگزاري دوره:

تغيير و تحولات محيطي، سازمان ها را ناچار به توليد و عرضه محصولات و خدمات تازه نموده است. انجام اين مهم مستلزم  لحاظ كردن شرايط و عواملي است كه موجبات تقويت نظريه پردازی را فراهم مي كنند.

سرچشمه و منشاء خدمات و محصولات جديد، ذهن انسان بوده و ماهیت آن حاصل یکی از استعدادهای بالقوه بشری است. یعنی پديده نبوغ یکی از تجلیات ذهن و فکر بشری بوده و در همه انسان ها به صورت نهاده و موهبت الهی با درجات متفاوت از شدت و ضعف وجود دارد.

سازمانهایی که درباره عوامل مؤثر بر نبوغ سازمانی قصور ورزند مطمئنا در آینده نه چندان دور برای بقای خود با مشکلاتی روبرو خواهند شد. عوامل بسیار زیادی ممکن است در بروز و ظهور نبوغ مدیران و کارکنان سازمان مؤثر باشد اگر افراد گرفتار نظمي تكراري و مكانيكي شوند نابود مي شوند. اين يكي از تهديدهايي است كه تمدن¬ها به آن دچار مي شوند. بوهم (1998) معتقد است بيشتر تمدن هايي كه از بين رفته اند ، نه فقط به دليل تهديدهاي خارجي بلكه عمدتا بواسطه تكرار مكررات و افول نبوغ بوده است. با اطمينان مي توان ادعا كرد  كه هيچ كدام از معضلات پيچيده بشري در هيچ جا و هيچ زماني قابل رفع نخواهد بود ، جز اينكه افرادي باشند كه بتوانند با واقعيت هاي پيش رو ، خلاقانه رفتار كنند در حقيقت پايه و اساس جوامع توسعه يافته تقويت نبوغ افراد مي باشد.

عموما تقويت نبوغ ،خلاقيت و يافتن ايده هاي مفيد و موثرکاری دشوار به نظر مي رسد. براي همين بسياري از افراد در آن شکست مي خورند چراکه آنها مسير مستقيم را انتخاب مي کنند. بسياري از ايده هاي موفق از مسيرهاي غيرمستقيم کشف مي شوند. فقط کافيست ذهنيت شخص و شرايط و بستر لازم برای توليد فکر فراهم آيد آنگاه ايده هاي جديد در زماني که اصلا پيش بيني نمي شود در برابر افراد ظاهر مي شوند.

در اين دوره تلاش شده است جنبه هاي مختلفي که سبب شتاب در تقويت نبوغ و روند توليد فکر جديد مي شود، در يک مسير افزايشي قرار گرفته و با بستر سازي مناسب ميدان ظهور ايده هاي جديد  باز گردد.

 اهداف دوره

 •  اهداف كلي
  • ارزش افزايي سرمایه‌ فکری
  • صرفه‌جويي در زمان و هزينة انجام پروژه‌ها با عدم تکرار حل مسائل مشابه
  • ارتقای دانش سازماني
  • به وجود آوردن فرصت‌هاي جديد
 •  اهداف ويژه
  • توانمند سازي با استفاده از تقويت نبوغ و توليد فکر
  • کشف مشکل
  • نگاه به گذشته و حرکت به سوي آينده

  فایل ضمیمه