Innovation Seminar

شبکه های موضوعی

  چهارشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶

Image

 

شبکه های موضوعی ستون های فکری مدیریت نوآوری را تشکیل میدهند، وظیفه این شبکه ها درگیر نمودن محققان ،کارشناسان،اساتید،صنعتگران و بازرگانان در شناخت شکاف های علم و فناوری در حوزه پزشکی و علوم مرتبط است.

این شبکه ها نقش مهمی در سیاستگزاری ها و تعیین خط مشی با در نظر گرفتن شاخهای متنوع علم و فناوری ایفا می کنند یک شبکه موضوعی سازمان های مختلف را با مسایل مورد علاقه مشترک در شناخت تقاضا و طرح های قالب یا فناوری در حوزه پزشکی و علوم مرتبط گردهم می آورد هر شبکه افراد و سازمان هایی را در حوزه های مختلف از جمله مصرف کنندگان نهایی سازندگان تهیه کنندگان تامین کنندگان خدمات ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با اهداف ذیل در بر میگیرد :

  • تدوین و اجرای پروژه های توسعه جهشی که برای خلق اولین نسل یک محصول یا فرآیند طراحی میشوند
  • ارتقاکارایی انعطاف پذیری و کاهش زمان در زنجیره حلاقیت و نوآوری
  • تعیین حوزه های تمایز اعضای شبکه  و تمرکز راهبردی برنیازها و فرصت های نوآوری مشترک و یکپارچه سازی و ایجاد ارتباط بخشهای علمی و اجرایی برای ارتقاء کاربردهای نوآوری
  • توسعه پروژه های جدید در زمینه فناوری های پیوندی و ادغام و یکپارچه سازی آن در صنایع مرتبط علوم پزشکی
  • ارائه راه حل های نوآورانه میتنی بر فناوریهای روز مطابق با آخرین پیشرفت های جهان و برنامه ریزی برای ارتباط با پروژه های مختلف ملی و جذب سرمایه های موجود در این زمینه
  • برنامه ریزی برای ارتباط اعضا به تامین کنندگان و مصرف کنندگان نهایی
  • مدیریت خطرات و کاهش ریسک در استقرار راه حل های مربوط به آینده

 

عنوان راهبرد: اجرايي شدن مواد تفاهم نامه شبكه نوآوري پزشكي از راه دور

راهبردها

زمينه همكاري تفاهم نامه

رديف

راه‌اندازی رشته‌های جدید پزشكي از راه‌دور، رادیولوژی از راه‌دور، پرستاری از راه‌دور،آسيب شناسي از راه‌دور، خدمات دارویی از راه‌دور

نوآوری در آموزش

1

تاسیس آزمایشگاه مجازی

مدارک پزشکی مجازی

راه اندازی خدمات مشاوره از راه‌دور در سطح بیمار ستان‌های دانشگاه،کشوری و جهانی

نوآوری در خدمات

2

راه‌اندازی خدمات دارویی از راه‌دور

راه اندزی خدمات رادیولوژی از راه‌دور در سطح بیمارستان‌های دانشگاه، کشوری و جهانی

بکارگیری ترکیبی فنآوری‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات از راه‌دور

نوآوری در فنآوری

3

طراحی معماری یکپارچه نرم‌افزارهای پزشکی از راه‌دور

بکارگیری ترکیبی تجهیزات موجود و تامین تجهیزات برای توسعه خدمات پزشکی از راه‌دور

راه‌اندازی سیستم انتقال الکترونیک نسخ

راه‌اندازی سامانه فروش مجازی دارو بیماران مزمن

فعال‌سازی سیستم ردیابی دارو در مسیر ارائه خدمات دارویی از راه‌دور

طراحی و اجرای برنامه مراقبت هوشمند

ایجاد داشبورد‌های اطلاعاتی براساس نیاز

طراحی نرم‌افزارهای کاربردی برروی iPad

طراحی نرم‌افزار برای پزشکی همراه

 

 

 

 

 

 

  فایل ضمیمه