سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

استفاده از تلفن همراه به عنوان اسکنر

با استفاده از این نرم افزار تلفن همراه شما همانند یک اسکنر می تواند از برگه های مورد نیاز شما تصویر تهیه نماید.

جهت آموزش استفاده از تلفن همراه به عنوان اسکنر با استفاده از نرم افزار تاپ اسکنر، فایل پیوست را بارگیری نمایید.