سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

راهنمای آموزشی نحوه تنظیم سند تعهد محضری، شرایط ضامنین و وثیقه ملکی

جهت آشنایی با نحوه تنظیم سند تعهد محضری، شرایط ضامنین و وثیقه ملکی، با استفاده از برنامه بارکدخوان تلفن همراه بارکد روبرو را اسکن نمایید.