سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

کارتابل پست الکترونیک (ایمیل)

جهت آشنایی و مطالعه نحوه کار با کارتابل پست الکترونیک (ایمیل) فایل پیوست را بارگیری نمایید.