سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

روند کار در میز خدمت الکترونیک

آگاهی از روند مراحل ثبت و پیگیری درخواست ارباب رجوع در میز خدمت الکترونیک

ثبت درخواست ارباب رجوع در سامانه شامل مراحل زیر می باشد:

_ وارد کردن شماره تلفن همراه

_ دریافت کد امنیتی از طریق پیامک

_ ورود کد امنیتی و دسترسی به صفحه کاربری شخصی

_ تکمیل مشخصات درخواستی (نام، نام خانوادگی، موضوع نامه)

_  اضافه کردن متن اصلی به همراه پیوست نامه

_ زدن کلید ثبت نامه و دریافت پیامک درحال بررسی

مراحل بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس میز خدمت شامل مراحل زیر می باشد:

_ ارسال پیامک حاوی شماره نامه از طریق سیستم برای ارباب رجوع

_ ارجاع نامه به واحد مربوطه از طریق اتوماسیون

_ بررسی نامه توسط کارشناس واحد مربوطه

_ آماده سازی فرآیند و ارجاع به مدیر واحد جهت تایید نهایی

_ پس از تایید نهایی ارسال جواب نامه به صفحه کاربری ارباب رجوع

_ مراجعه ارباب رجوع به صفحه کاربری و امکان مشاهده و بارگیری جواب نامه