سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

ميز خدمت مرکزي

برنامه ريزي، آماده سازي ،زمانبندي، آموزش ،مستندسازي واطلاع رساني ارائه خدمات يک ايستگاهي براي ارباب رجوع در محل ستاد مرکزي دانشگاه طراحي و استقرار يافته است.