سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

Previous Next

اتوماسیون اداری

در مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه»، به مفهوم اتوماسیون اداری، از منظر نوینی نگریسته شده است که محدوده گسترده‌ای از تعاملات را در برگرفته و پاسخگوی حجم وسیعی از فرآیندهای سازمان است. این مجموعه که کاربرد آن از مدیران ارشد تا مجموعه کارکنان و مخاطبان خارجی تسری یافته...

میز خدمت الکترونیک

میز خدمت الکترونیک عنوان دستورالعملی است که سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق بخشنامه شماره ۱۵۳۸۵۸۸ در سال ۱۳۹۶ به ادارات و سازمان‌ها ابلاغ نمود و طی آن دستگاه های اجرایی و استانداری ها به منظور ارائه خدمات به هنگام، سریع و سهل به ارباب رجوع و نیز ارتقاء رضایت مندی...

شبکه دولت (سیماد)

کلیه دستگاه های اجرایی متصل به شبکه دولت با استفاده از این سامانه می توانند مکاتبات خود را به صورت الکترونیکی با سایر دستگاه ها مبادله نمایند. این خدمت در راستای حذف مکاتبات کاغذی بین دستگاهی و تسریع در فرآیند پاسخگویی به مکاتبات راه اندازی شده است.

استعلام های هویتی

سامانه احراز هویت ( سامانه سیتاد ) به منظور حذف ضرورت دریافت کپی مدارک شناسایی از مراجعین است.


عناوین مهم