سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

ميز خدمت ترکيبي

در اين مدل، ارباب رجوع براي برقراري ارتباط با دانشگاه از سهل ترين روش هاي ممکن مانند سامانه مبتبي بر وب و نرم افزار هاي تلفن همراه و ساير روش هاي مورد نظر خود استفاده مي نمايند .

در اين مدل، ارباب رجوع براي برقراري ارتباط با دانشگاه از سهل ترين روش هاي ممکن مانند سامانه مبتبي بر وب و نرم افزار هاي تلفن همراه و ساير روش هاي مورد نظر خود استفاده مي نمايند . اين نرم افزارها تعاملي به دليل امکان انتخاب روش از سوي ارباب رجوع از يک سو و همچنين مزيت جمع آوري داده ها تا پردازش و ارجاع ارباب رجوع، شرايط لازم براي ارائه خدمات در حداقل زمان ممکن را فراهم مي نمايد  و منجر به کاهش هزينه هاي عملياتي و بهبود بکارگيري منابع موجود مي گردد.