سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

میز خدمت داخلی

برنامه ريزي، آماده سازي ،زمانبندي، آموزش ،مستندسازي واطلاع رساني ارائه خدمات يک ايستگاهي براي ارباب رجوع در محل واحد محيطي دانشگاه طراحي و استقرار مي يابد.