سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

دبیرخانه مرکزی

قابليتهاي دبيرخانه هوشمند

يك منبع اطلاعاتي و كمكي  است كه مشكلات ارباب رجوع و راهبران عملياتي را رفع مي كند . دانشگاه  پشتيباني  Help desk  را براي ارباب رجوع و راهبران عملياتي  بوسيله شماره تلفن واحد و استفاده از نرم افزار هاي VIOP فراهم  مي كنند .

طراحي و تعريف خدمات به صورت الکترونيک که کاربر را قادر ميسازد تا به دور از هرگونه پراکندگي اطلاعاتي در کارتابل الکترونيک خود به آساني از آن استفاده کند

همواره جهت رشد و تمرکز بر بهبود خدمات سازماني کارگاه هاي آموزشي با موضوعيت  ميز خدمت الکترونيک، فرآيندهاي الکترونيک، اجرايي کردن مفاد بخشنامه حقوق شهروندي برگزار گرديد.

به منظور درک  اهميت رضايت ارباب رجوع  و بررسي ميزان اثر بخش بودن خدمات ارائه شده اقداماتي در خصوص راه اندازي فرم الکترونيک نظر سنجي هوشمند وپايش تکريم ارباب رجوع صورت گرفت.