سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

خدمات شناسه دار

جهت ورود به نظرسنجی خدمات کلیک نمایید.

لیست خدمات شناسه دار: 

خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ردیف

عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت­ها

شناسه زیرخدمت

 1.  

اعتبار بخشی موسسات سلامت (16061012000)

 

16061012000

 1.  

ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000)

 1. صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت

16061013100

 1. ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت

16061013102

 1. اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت

16061013103

 1.  

صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (16062571000)

 

16062571000

 1.  

 ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000)

 1. تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

16061014100

 1. صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

16061014101

 1. صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

16061014103

 1.  

ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت(16041015000)

 

16041015000

 1.  

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (16061016000)

 

16061016000

 1.  

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000)

 

16041018000

 1.  

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000)

 1. صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

16042572100

 1. صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

16042572101

 1. صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف

16042572102

 1. تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

16042572103

 1. صدور کارت بهداشت

16042572104

 1.  

اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000)

 1. اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور

10031019100

 1. اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور

10031019101

 1.  

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)

 1. غربالگری های گروه های سنی

16042573100

 1. غربالگری بیماریهای ژنتیکی 

16042573101

 1. ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری 

16042573102

 1. ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده

16022573103

 1. ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده

16042573104

 1. ارائه خدمات درمانی سرپایی

16022573105

 1. ارائه خدمات درمانی بستری

16032573106

 1. سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان

16042573107

 1. ارائه خدمات آزمایشگاهی

16022573108

 1. ارائه خدمات تصویربرداری

16022573109

 1.  

 ارائه خدمات استحقاق درمان (16062574000)

 

16062574000

 1.  

پایش نظام سلامت (16042575000)

 1. پایش بیماری های واگیر

16042575100

 1. پایش بیماری های غیر واگیر

16042575101

 1. پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا 

16042575102

 1.  

آموزش مداوم جامعه پزشکی(18051024000)

 

18051024000

 1.  

اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی (18041025000)

 

18041025000

 1.  

برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه (18041026000)

 1. برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی

18041026100

 1. برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

18041026104

 1.  پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص وکارشناس ارشد رشته های پزشکی

18041026105

 1.  

تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (18082576000)

 

18082576000

 1.  

صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی (18082577000)

 

18082577000

 1.  

جذب اعضاي هيات علمي و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی (10031028000)

 1. جذب اعضاي هيات علمي علوم پزشکی

10031028100

 1. تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی

10031028102

 1.  

اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته‌های علوم پزشکی (18082578000)

 1. اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر خارجی برای تحصیل

18082578100

 1. اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور

18082578101

 1.  

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی (18042579000)

صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی  دانشگاه های علوم پزشکی

18042579100

 نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن هاي علمي دانشگاه های علوم پزشکی

18042579101

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی  دانشگاه های علوم پزشکی

18042579102

 1.  

ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای دانشگاه های علوم پزشکی (18082580000)

صدور مجوز ادغام  دانشگاه های علوم پزشکی

18082580100

صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی

18082580101

تایید انحلال دانشگاه های علوم پزشکی

18082580102

تایید اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسری

18082580103

 1.  

انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581000)

 1. تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور

18042581100

 1. تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور

18042581101

 1.  

ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000)

صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی

18042582100

 1. صدورگواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی

18042582101

 1. صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان  علوم پزشکی

18042582102

 1. ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور

18042582103

 1. صدورگواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور

18042582104

 1.  

 

ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000)

 1. صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج

11022583100

 1. صدور  گواهی وضعیت نظام وظيفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج

11022583101

 1. صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج

18042583102

 1. معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه

12012583103

 1. ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج

18042583104

 1. تایید انتقال دانشجويان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل

18042583105

 1. تایید مدارك تحصيلي دانش آموختگان علوم پزشکی خارج ازكشور

18042583106

 

ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان  علوم پزشکی (18062584000)

 1. تغذیه دانشجویان علوم پزشکی

18062584100

 1. ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی

17012584101

 1. برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

17022584102

 1. ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی

18062584103

 

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پژشکی (18042585000)

 1. ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی

18042585100

 1. آموزش دانشجویان علوم پزشکی

18042585101

 1. مشاوره دانشجویان علوم پزشکی

18042585102

 

ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی (16052586000)

 1. ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی

16052586100

 1. امانت منابع  و اسناد علمی علوم پزشکی

16052586101

 

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی (16052587000)

 1. پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی

16052587100

 1. انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی

16052587101

 1. انتشار  کتاب در حوزه علوم پزشکی

16052587102

 1. برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی

16052587103