سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

همه خدمات در یک نگاه

درخواست مهمانی و انتقال دستیاران از سایر دانشگاه ها (18041027104)
جذب هیأت علمی تعهداتی (10031028100)
جذب هیأت علمی پیمانی (10031028100)
اعتبار بخشی موسسات سلامت (16021012000)
ارائه پروانه به موسسات سلامت (61021013000)
صدور گواهی شروع طرح، پایان طرح و معافیت از طرح دانش آموختگان رشته های پزشکی، پیراپزشکی و پیام آوران بهداشت(16031014000)
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت (18081015000)
سرویس های کدگذاری سلامت(16061022000)
صدور کارت بهداشت اصناف(16041017000)
نظارت بهداشتی بر اماکن(16041018000)
ثبت و طبقه بندی علل مرگ(10031019000)
ثبت، نگهداری و به روز رسانی پرونده الکترونیک سلامت(16021020000)
پاسخگویی به شکایات مردمی در حوزه سلامت(190) (16061012103)
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور(18041023000)
آموزش مستمر جامعه پزشکی(18051024000)
ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی(18041025000)
ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی(18041026000)
بررسی گزارش فراغت از تحصیل
تقاضای مهمانی - انتقالی
انجام امور مربوط به انصراف از تحصیل
بازگشت به تحصیل
اعلام فراغت از تحصیل کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی (کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی،پی اچ دی، ام پی اچ، تخصصی، فوق تخصصی، دکتری پژوهشی
استعلام سهمیه قبولی، ثبت نامی دانش آموخته
صدور گواهی رتبه دانش آموختگی به دانش آموخته
درخواست ارسال احکام دستیاری جهت احتساب سوابق بازنشستگی به مراکز درخواست کننده
صدور گواهی نمرات ارتقاء سالیانه و بخشهای گذرانده متخصصین
ارسال گواهی فراغت از تحصیل و ریز نمرات جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر به مراکز درخواست کننده
ارسال تائیدیه تحصیلی به کلیه مراکز درخواست کننده (داخلی و خارجی)
ارسال گواهی فراغت از تحصیل به بنیاد ملی نخبگان
ارسال پاسخ نامه دفتر امور حقوقی به وزارت متبوع
ثبت نام دستياران پذیرفته شده
معرفی دستیاران برای مشمول به نظام وظیفه
ارسال گزارش فراغت ازتحصیل
تهیه نامه شماره 12
بررسی تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی
فراغت از تحصیل
صدور گواهی استغال به تحصیل جهت خروج از کشور
صدور اجرای پایان نامه و طرح های تحقیقاتی
صدور گواهی مشارکت در طرح های تحقیقاتی به عنوان مجری و همکار
رسیدگی به صورت حساب مهندسین مشاور
رسیدگی به صورت حساب مدیر طرح
رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران
رسیدگی به فاکتورهای پیمانکاران
ارسال اصل و کپی مدارک بالینی به مراکز دولتی و خصوصی سراسر کشور
ارسال مدارک بالینی به کلانتری های سراسر کشور
درخواست فرم تسویه حساب کارکنان
ارسال مدارک به بیمه های تکمیلی
درخواست گذراندن کارورزی در بیمارستان
درخواست صدورگواهی اشتغال به تحصیل پزشکان به سازمان پزشکش قانونی
درخواست اعمال سپرده و حسن انجام کار شرکتها و پیمانکاران
درخواست معرفی و demo نرم افزار، کالا و تجهیزات در بیمارستان
درخواست صدورگواهی ضمانت کارکنان
درخواست صدور گواهی حقوق کارکنان
درخواست صدور اعلام سوابق جانبازی و حضور در جبهه
درخواست صدور سوابق بیمه ای کارکنان
ارسال پیشنهاد قیمت قراردادها توسط شرکت ها
درخواست مانده مطالبات شرکت ها از بیمارستان
درخواست تمدید آرم خودرو
درخواست صدور بازنشستگی
درخواست محاسبه ذخیره مرخصی
درخواست حذف دفترچه بیمه
درخواست صدور مفاسا حساب کارکنان
درخواست استعلام سوابق و سیاهه ریزحقوقی
درخواست صدور انصراف از طرح کارکنان
درخواست اجازه ورود به بیمارستان
درخواست گواهی اشتغال بکار کارکنان
اخذ اعلام نیاز از بیمارستان
درخواست صدور گواهی استعلاجی کارکنان
درخواست صدور مرخصی بدون حقوق کارکنان
درخواست صدور بیمه تکمیلی جهت کارکنان و افراد خانواده
درخواست وام
درخواست ملاقات با روسا و مسئولین
حذف درس دانشجویان
انتخاب واحد دانشجویان
درخواست مرخصی دانشجویان
درخواست صدور کارت المثنی دانشجویی
درخواست اخذ دروس پیش نیاز و هم نیاز
معرفی دانشجو به گروه
درخواست اخذ درس با تداخل زمانی
تقسیط شهریه دانشجویی
فرم حذف و اضافه درس بعد از اتمام زمان آن
مراحل صدور گواهی صادرات
پاسخ به استعلام صدور پروانه بهره برداری از صنایع جهت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی
تمدید و صدور پروانه ساخت و ظرفیت خالی و شناسه نظارت کارگاهی کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی
صدور پروانه بهره برداری وزرات بهداشت جهت کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی
صدور پروانه مسئول فنی
تمدید پروانه تولید
ورود کالای جدید به فرمولاری ملزومات پزشکی بیمارستان
مساعدت مالی به بيماران خاص ،صعب العلاج و سرطانی
رسیدگی به شکایات دارویی
ابطال مجوز تاسیس داروخانه
ابطال و تاسیس داروخانه به طور همزمان در همان محل(انتقال سرمایه)
انتقال مکان داروخانه
تایید صلاحیت مسئول فنی
تبدیل وضعیت ارائه خدمات داروخانه
صدور مجوز تاسیس داروخانه