سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

آشنایی با نرم افزار دیدگاه 5

جهت آشنایی با نرم افزار دیدگاه 5 فایل پیوست را مطالعه فرمایید.