سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

تماس با ما

تلفن گویا

021-81633059

021-81633047

ایمیل اداری  dabirkhaneh_markazi@sina.tums.ac.ir

آدرس میز خدمت الکترونیک http://mizekhedmat.tums.ac.ir