سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

فرآیندهای اداره طرح و استخدام

جهت آشنایی با کلیه فرآیندهای ثبت نام در طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپرشکان، معافیت از طرح و صدور گواهی پایان طرح فایل پیوست را بارگیری نموده و یا با استفاده از بارکدخوان تلفن همراه بارکد روبرو را اسکن نمایید.