سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

حل مشکل فایرفاکس

آموزش رفع مشکلعدم امکان تایپ یا ویرایش فایل متن در مرورگر فایرفاکس

جهت آموزش رفع مشکل عدم امکان تایپ یا ویرایش فایل متن در مرورگر فایرفاکس، فایل پیوست را بارگیری نمایید.